Domů / Reportáže / Zalovte si v Kouřimi
Zalovte si v Kouřimi

Zalovte si v Kouřimi

Je skoro k neuvěření, jak ospalým a turisticky netknutým dojmem působí středočeské městečko Kouřim. Zatímco města jako Český Krumlov či Telč praskají ve svých pomyslných švech, podobnými historickými klenoty nabitá Kouřim jako by se snažila nevítané návštěvníky spíše zapudit.

Do města, ležícího jen 15 kilometrů od Peček, kudy vede železniční koridor Praha–Kolín–Pardubice, jede rozskřípaná lokálka, supící „rychlostí“ kolem 30 km/h, téměř hodinu. Autobusové nádraží působí jako po výbuchu neutronové bomby, která zlikvidovala veškerý život na planetě. Pokusím se vás pomocí fotoreportáže přesvědčit o tom, že stojí za to odhodit obavy a nádherné městečko na Kolínsku navštívit. A pokud zrovna nejste příznivci architektonických skvostů ve všech možných slozích, třeba vás zviklá informace, že zdejší kešky jsou v drtivé většině krásné jak provedením, tak umístěním.

Barokní most
Pokud se blížíte do centra od vlakového nádraží, první zajímavou památkou je barokní kamenný most přes říčku Výrovku. Most zde stojí již od přelomu 17. a 18. století. V optice dnešní uspěchané doby můžeme obdivovat důstojnost, s jakou dávní stavitelé vyřešili překlenutí bezvýznamné říčky, která v dnešních horkých dnech spíše připomíná vesnický potůček. Kačeři se zde mohou poprat s hledáním ukrytého pokladu GC2653J ze známé série TFTC.

Štěpán
Na náměstí, v samém centru Kouřimi, nelze přehlédnout gotickou dominantu, kostel Svatého Štěpána, který byl vybudován ve druhé polovině 13. století. Archeologické nálezy dokládají, že na místě současného kostela existovaly již mnohem starší, románské zdi. V interiéru kostela stojí za zhlédnutí krypta svaté Kateřiny. Z geohlediska je místo zajímavé nabídkou indicií ke dvěma místním multikeším – GCK0A3GC2FJ3P.

Zvonice
V těsné blízkosti svatoštěpánského kostela se nalézá 35 metrů vysoká věž zvonice. Stavba je původně pozdně gotická (r. 1525), o půl století později dostala nový renesanční kabát. Můžeme zde obdivovat pro onu dobu typická psaníčková sgrafita. Zajímavostí zvonice je fakt, že její dva zvony jsou obráceny srdcem vzhůru. Jde o památku na dobu císaře Ferdinanda, který v roce 1547 odebral kouřimským jejich královská privilegia za to, že proti němu povstali. Kouřimští poté odmítli rozeznít zvony, když císař Kouřim navštívil. Ten nařídil zvony umlčet jejich obrácením. Místní si však po česku poradili – nechali zvonům přidělat šlapací pohon, a tak Štěpán a Marie zní i ve zvonům nepřirozené poloze…

Městský park
Nedaleko od náměstí nalezneme bránu do oázy zeleně (ač to v parném létě není tak úplná pravda), Městského parku. Park je situován terasovitě, stupně jsou odděleny opukovou zdí. Kromě hřiště pro nejmenší zde najdeme množství vzrostlých a zajímavých stromů, pod jedním z nichž se ukrývá umně schovaný poklad GC2FJ42. Po odlovení kešky se můžeme kochat hezkými vyhlídkami do zelených kopců za říčkou.

Náměstí
Zatímco sousedící Ptačí rynek je náměstíčkem historickým, obdélníkové, překvapivě rozlehlé Mírové náměstí ukazuje Kouřim podstatně současnější. Hezké, nižší měšťanské domy obklopují prostor plný zeleně, v jehož středu trůní pěkná kašna.

Bydlení na tvrzi
Pokud se dáme ulicí, která obkružuje historické centrum (také se jmenuje Okružní), neujdou nám zachovalé zbytky městských hradeb. V severní části města jsou zdi nejzachovalejší. Na tomto místě lze obdivovat, jak vkusně okolní novější zástavba prorostla starými hradbami. Lze si představit, jak romantické bydlení musí být v domě, z jehož rohu vyrůstá mocná hradební věž. Nedaleko lze lovit další keš ze série TFTC – GC2653Q, věnovanou hřbitovnímu kostelu Nejsvětější trojice. Nejzazší kout hřbitova má pro kačery připravenou lahůdku v podobě kešky GC2FJ40.

Podskalí
Než se vydáme ven z města po trase již zmiňovaných dvou multikeší, neměli bychom minout pitoreskní čtvrť Podskalí, logicky ležící nedaleko výrazných skalních útvarů za městem. Oprýskané budovy tvoří kontrast s prastarým dlážděním a kamennými schody uličkou vzhůru, kterou lemují již nádherně omítnuté domky. V liduprázdném odpoledni mělo místo až středomořskou, jadranskou atmosféru… Pokud vystoupáme uličkou zpátky do centra, skýtá se nám šance odlovit zapeklitou tradičku GC2FJ3W se vskutku originálním uložením.

Kouřimské skály
Těsně za hradbami města, po překonání říčky, se před námi nečekaně vyloupne výrazný terénní útvar zvaný Kouřimské skály. Až dvacet metrů vysoká skalní stěna chrání rovinatý zatravněný prostor, kde se každým rokem v srpnu koná tradiční hudební festival. To asi není nejpříhodnější doba pro odlov velmi náročné kešky GC26Q2T ze série TFTC. Inu, toto žádná díkyzabodovka není – terén T3 je podle mého názoru značně podstřelený. Ti méně odvážní se přesto mohou pokochat obrysy skal a vyrazit naučnou stezkou do míst, kde je doloženo prehistorické osídlení starší, než je náš letopočet.

Lechův kámen
Pár set metrů od skal nás značená cesta dovede pod výrazný monolit s názvem Lechův kámen. Podle pověsti právě odsud vysílal praotec Lech svému pobratimovi Čechovi kouřový signál o své poloze. Tento akt prý dal jméno celému dnešnímu městu – Kouřim. Lechův kámen je opředen dalšími, ještě staršími mýty. Můžeme se jen dohadovat, zda šlo o keltské obětiště či jiný pohanský sakrální bod. V současnosti je Lechův kámen vyhledáván nejen geokačery, kteří zde loví indicii k oběma multinám, ale i horolezci, kteří zde mohou na vyznačených stoupacích stezkách trénovat obtížné lezecké prvky.

Rozcestí
Během odlovu zmíněných multikeší se dostaneme příjemnou cestou nad město, do veselé a přívětivé krajiny stepního charakteru. Máme odsud hezké výhledy dozadu na celou Kouřim, a před sebou rozhodnutí, na kterou finálku multiny se vydat. Delší a zajímavější trasa vede podél žluté okružní značenky, jež nás posléze dovede zpět do Podskalí.

Libušino jezírko
Nedaleko od finálky multiny GC2FJ3P procházíme místy, kde již v dávných tisíciletích existovalo prehistorické osídlení. Míjíme svatovítskou kapličku, kde dříve existovala monumentální halová stavba z 9. století, sloužící nejspíše jako shromaždiště vojenské posádky. Toto pozitivní místo je záhy vystřídáno ponuřejším zákoutím, zvaným Libušino jezírko. Původně zde bylo prastaré slovanské hradiště, za středověku zde prý existovalo popraviště se šibenicí, blízkému rybníku se přezdívá Strašík, což podtrhuje specifickou atmosféru místa. Libušino jezírko je výrazná proláklina v krajině, která se ve vlhkém počasí zaplavuje dešťovou vodou posílenou pramenem. V létě a za sucha vysychá. Letos je dno rozpraskané suchem a zarostlé suchomilným býlím. Podle pranostiky nás pravděpodobně čeká příští rok velmi mokrý. Ten je prý zvěstován totiž naprostým vyschnutím propadliny v roce aktuálním.

Příjemný, krásnými keškami protkaný výlet do zapomenuté Kouřimi vám přeje Riku Hanus alias Paha Ahma.

Text a foto: Paha Ahma

One comment

  1. Pěkný a čtivý článek, tentokrát očima kačera o Kouřimi, kterou mám spojenou se svým dětstvím a mládím. Vystihuje vcelku výstižně atmosféru tohoto městečka , kde se čas zastavil a dýchá tak trochu prvorepublikovou nostalgii. Jenom bych možná ještě podotkl, že Kouřim může být povědomá i milovníkům stříbrného plátna jak v Čechách, tak i ve světě. Městečko totiž několikrát sloužilo jako kulisa jak českým, tak i francouzkým a myslím i německým filmařům. Několikrát do roka se i mihne v reklamách a známý český TV serial Bylo nás pět, netřeba snad zmiňovat. Ostatně je mu věnováno i místní wigo GC36XVR ve kterém jsou použity i záběry z tohto seriálu.
    Diky za článek, který mne pohladil na duši 🙂

    P.S. Snad ještě malá opravička 🙂 GC2FJ3W není tradička, ale mysterka 🙂

Scroll To Top