Domů / Všechny články / Upravená pravidla pro zakládání keší
Upravená pravidla pro zakládání keší

Upravená pravidla pro zakládání keší

Groundspeak dnes na svém blogu vydal následující prohlášení, které se týká úpravy pravidel pro zakládání keší. Vše by mělo být jednodušší, jasnější, příjemnější, prostě lepší. Jaká bude skutečnost, to přinese čas. Níže přinášíme text z blogu, více podrobností se asi stejně dozvíte až ze samotného textu. Pokud budete mít zájem, můžete se již teď podívat na upravený celý text v Angličtině. Kompletní text berte jako zásadní, protože ve výtahu níže jsou některé pasáže dost stručné a tím pádem hůř pochopitelné.

Geocaching HQ dnes vydává aktualizované pokyny pro ukrývání keší. Hlavním cílem aktualizace je usnadnit čtení a pochopit pokyny pro ukrytí keše. Co jsme udělali pro dosažení tohoto cíle:
–          Zlepšili jsme uspořádání pokynů
–          Text je jasnější
–          Počet slov jsme snížili o 15%
–          Podpůrný materiál jsme přesunuli do Centra nápovědy
–          Přidali jsme některé změny nebo objasnili konkrétní pokyny (viz níže)
Vedle textových aktualizací dostala i stránka nový vzhled včetně lepší navigace! Přečtěte si nové pokyny.
Dobrovolníci překladatelé v současné době překládají nový průvodní text do 24 jazyků. Jakmile budou tyto překlady k dispozici, pokyny v těchto jazycích budou aktualizovány.

Změny a jejich objasnění
Několik pokynů se změnilo od poslední aktualizace před několika lety. Mezi tyto změny patří:

Keše musí být přístupné
Ujistěte se, že keš ukrýváte na dlouhou dobu, že je k dispozici po většinu týdne, takže ji lze najít bez nutnosti kontaktu s kýmkoliv. Podívejte se na nový oddíl v pokynech o dostupnosti.

Keše nesmějí být „pohřbeny“
Nezakopávejte keše, ať už částečně nebo úplně. Nesmíte v zemi vytvořit otvor, do kterého byste umístili keš.
Jediná výjimka je, pokud vlastník nemovitosti poskytne výslovné povolení, které musíte poskytnout reviewovi a uvést tuto informaci v listingu keše. Podrobné informace o pravidlech ve vaší oblasti naleznete v Regional Geocaching Policies Wiki.

Definice kontejneru (krabičky) a logbooku
Nedostatek správných definic a příkladů pro krabičku a logbook vedl v minulosti k nejasnostem. Do nového textu jsme zahrnuli specifické pokyny pro logbooky a kontejnery. Kontejner musí obsahovat logbook. Ten musí být fyzický, vyměnitelný, snadno podepsatelný a uzavřený v kontejneru.

Nezakládejte keše daleko od domova
Prázdninové a dovolenkové keše obvykle nejsou publikovány, protože je obtížné je udržovat. Nejlepší je umístit fyzické keše v místě bydliště, abyste mohli rychle reagovat na potřeby údržby. Ve vzácných případech může být schválena prázdninová keš s přijatelným plánem údržby.

Komunikujte s reviewerem
Přidali jsme nové tipy, jak komunikovat s vaším reviewerem. Před publikací by kačeři měli vždy informovat o umístění keše, o kontejneru a o tom, jak je skrytý.

Žádné precedenty
Neexistuje žádný precedens pro uložení keše. Publikování podobné geocache v minulosti není důvodem pro publikování nové.

Žádná agenda
Kešky vyzdvihující určité programy nebo kauzy nebudou publikovány. Geocaching je zábavná hra pro rodiny, ne platforma pro propagaci jakýchkoliv názorů.

Žádný komerční obsah
Přidali jsme text, který objasňuje, že Geocaching HQ může udělovat výjimky z obchodních pokynů pro GeoTours a trackable promotions.

Vhodné pro rodiny
Přidali jsme text, abychom objasnili, že stránky keše musí být vhodné pro rodiny.

Povinnosti ownera keše
Pokud jste ownerem keše a nejste si jisti svými povinnostmi, přečtěte si novou část, která popisuje údržbu keší.

S více než třemi miliony keší založených na celém světě musí majitelé keší dbát na to, aby udrželi své keše v dobré kondici. To zabraňuje vzniku geosmetí a zaručuje zábavu pro všechny zúčastněné. Pokud se ukáže, že owner není schopen udržovat své existující keše, může mu být zablokována možnost zakládat nové.

Vedle udržování dobré kondice keše jsou owneři rovněž odpovědní za dodržování pokynů pro keše v souvislosti se zveřejněným listingem.

Letterbox Hybrid
Pravidla o vzdálenosti mezi finálními souřadnicemi a úvodními souřadnicemi jsou definována zvlášť u jednotlivých typů keší: Tradiční, Mystery nebo Multi-Cache. Viz Letterbox Hybrid.

Wherigo Caches
Uvedené souřadnice souřadnic musí být stejné jako souřadnice „Start at“ na adrese Wherigo.com.
Výjimky:
–          Cartridge „Play anywhere
–          „Reverzní“ Cartridge
–          Cartridge, které začínají na pozdějším waypointu
–          Cartridge používané pro geo-art
Pro tyto výjimky musí být výchozí souřadnice do vzdálenosti dvou mil (3,2 km) od finále.

Eventy
Eventy se nemohou konat v dopravních centrech nebo v jejich blízkosti, jako jsou letiště, přístavy výletních lodí a vlakové nádraží.

CITO eventy
Aktualizovali jsme text týkající se CITO eventů, abychom objasnili, že podporujeme partnerství s dalšími organizacemi a že v případě takových společných akcí je potřebné, aby měli kačeři své přesné umístění v rámci CITO.

Z tohoto informačního výtahu asi nebude každý úplně moudrý, ale jistě jste si všimli, že v podrobném textu pravidel se již objevily první známky překladu. Celý přeložený text, který je podstatně srozumitelnější, můžeme očekávat již opravdu brzo. Bez zajímavosti nebude ani to, jakým způsobem se budou tato pozměněná pravidla prosazovat do praxe prostřednictvím našich reviewerů. Jak bylo řečeno výše, praxe ukáže.

Scroll To Top