Domů / Tipy redakce / Geocachingové vykopávky aneb co je to archeocaching
Geocachingové vykopávky aneb co je to archeocaching

Geocachingové vykopávky aneb co je to archeocaching

Tak jako v životě všechno jednou začíná, zákonitě to musí jednoho dne skončit. Jinak tomu není ani s kešemi. Některé mají to štěstí, že jejich život trvá poměrně dlouho, jiné se poroučejí do archivu dříve, než by si zasloužily. To, že keška putuje do archivu, nemusí ve všech případech znamenat její definitivní konec. Některé se dají odlovit i po své smrti. Jak je to možné?

Začněme nejdříve z opačné strany. Existují keše, u kterých funguje takzvaná samoúdržba kešerskou komunitou. Příkladem za všechny je naše nejstarší keš Tex-Czech. Tu založil američan Kenneth s českými kořeny ve štramberském parku, když byl na Moravě pátrat s rodinou po svých předcích. Od té doby v Čechách sice nebyl, ale přesto keš žije dál i bez jeho přičinění. Je v české kešerské komunitě natolik známá, že se vždycky najde dobrovolník, který vymění popsaný logbook za čistý, případně nahradí schránku, pokud je poškozená.

 

 

Ale vraťme se k archivovaným keším. Ty se mohou do archivu dostat z několika důvodů. Owner nezvládá údržbu, následuje disable keše a po několika měsících dojde reviewerovi trpělivost a keš archivuje. Dalším důvodem může být to, že dojde ke změnám v místě finálního uložení keše a pokud autor nechce keš přemístit jinam, raději ji archivuje.

Za normálních okolností by archivace keše měla proběhnout tak, že owner keš pošle do archivu a krabičku z finálních souřadnic odnese. Ne vždy se to povede. Potom je možné takovou keš stále lovit, a pokud nemá uzamčený listing pro logování, lze ji i zalogovat. Je mezi námi mnoho kačerů, kteří se odlovem těchto keší cíleně věnují. Pro lov vykopávek se mezi nimi vžil pojem archeocaching.

Některé z keší tohoto druhu mají za sebou i zajímavé příběhy, jako třeba keš Nouzovy vychod. Krabička byla umístěna v bývalé důlní štole, kterou nechala těžební společnost zamřížovat, aby do ní znemožnila přístup veřejnosti. Díky tomu šla keš do archivu, a navíc v ní zůstal uvězněný Travel Bug. Nějaký vandal asi po dvou letech od uzavření štoly zničil vstupní portál, a tak se znovu přístup ke keši i Travel Bugu otevřel. Díky tomu sem začali znovu proudit archeokačeři. Jejichž návštěvy však nesvědčily zde zimujícím netopýrům. Vzhledem k tomu, že ownerka neměla možnost schránku odstranit, musel být listing uzamčen reviewerem, aby už nebylo možné keš dále logovat.

 

 

Jak se dá taková archivovaná keš odlovit?
Na mapě webu geocaching.com ji přece neuvidíte. A když neznáte její kód, tak jak se k ní dostat? Existuje hned několik způsobů, které se pokusím dále popsat.

Nejjednodušším způsobem je navštívit bookmarky archivovaných žijících keší. Někteří jejich autoři je celkem pravidelně udržují, takže data v nich bývají aktuální. Otevřete si takový bookmark, vytvoříte si z něj Pocket Query, pošlete do GPSky a můžete lovit. Ještě předtím doporučuji otevřít listing keše a podívat se na poslední logy, abyste pro vaši archiválii nešli zbytečně. Pokud keš sami nenajdete, tak rozhodně logujte DNF, stejně jako byste to udělali u běžných keší. Těm, kteří půjdou po vás, to usnadní rozhodování, zda má pro ně smysl se sem vypravit, či nikoliv.

 

Dostupné bookmarky českých archivovaných žijících keší:
chose44, Ištván, lentom, LopecGangmaaaca, pistafista, prazskychytrak, Trhac, VSA, weri.cz. A bookmarky po jednotlivých krajích od D@liking. Na záložce Seznamy jsou úplně na konci.

Další způsob vyhledávání archivovaných keší je prostřednictvím stránek project-gc.com, kde se dá jednoduše zapnout zobrazení archivovaných keší. Konkrétně je to v mapě pro porovnání. Krásně se tak dají vytipovat potenciální archeokeše. Pod mapou se zobrazí i kompletní seznam těchto keší v textové podobě včetně GC kódů. Škoda, že nelze zobrazit pouze archivní keše, zobrazí vždy archivní v disjunkci s nenalezenými.

Po registraci v menu Mapy (zapnuta čeština) → Mapa porovnání nastavit filtr na:

 • Název profilu: svůj nick
 • Porovnat s: (nechat prázdné)
 • Umístění keše: ČR, …, …
 • Zobrazit: zatrhnout jen „Nic nenalezeno“ (tím se zobrazí nenalezené)
 • Přidat filtr: „Zobrazit disablované/archivované“ a zatrhnout archivované
  → kliknout na tlačítko Filter

Tato pomůcka je primárně určená pro porovnání nálezů dvou kačerů. Nevýhodou je, že se zobrazují i neodlovené nearchivované keše. Pokud má kačer oblast vylovenou, pak to není problém. Řešením pro nevylovené oblasti je zadat nick někoho, kdo má oblast vylovenou.

Další možností je:

 • Maps Not found caches
 • Center/radius(km): konkrétní souřadnice, okruh 20 km
 • Cache type/size: všechno označeno
 • Difficulty/Terrain: všechno označeno
 • Show: Archived
 • Logdate: From 2014/03/15
  kliknout na tlačítko Filter

Ve výsledku jsou na mapě všechny archivované keše, které nebyly nalezeny více než 6 měsíců (tedy všechny kromě aktivních známých archeokeší a keší, které se ještě v tu dobu daly nalézt) a dále čerstvě obnovené keše po dlouhé době a pár tradiček a mysterek, na kterých půl roku nikdo nebyl. A pak ještě čerstvě publikované keše bez logu. Pro oblast, kterou nemáte vylovenou, se tenhle filtr hodí lépe.

 

Jaké typy keší lze lovit?

V podstatě všechny. Záleží jen na tom, zda se například u multin či mysterek člověk dostane prostřednictvím jednotlivých stages až k finálce. Mnohdy totiž šly některé z těchto keší do archivu právě proto, že se indicie nebo stage staly nedostupnými. U archeokeší jde zejména o to, je vůbec dohledat, spíše než o luštění jejich hádanek. Někteří archeokačeři dokonce dávají souřadnice do Bookmark Listu, pokud je znají a nelze je již jiným způsobem vystopovat. Většinou je ale i luštění možné. Někdy poradí předchozí nálezci, zejména pak spřátelení archeokačeři.

U archivovanych Earthkeší může být problém v tom, že pravidla vyžadují komunikaci s ownerem. Ten by měl potvrdit správnost odpovědí. Takže logování archiválií Earthkeší archivovaných například z důvodu nečinnosti ownera na GC může vést až k uzamčení listingu. U těch ostatních to pak můžou požadovat sami owneři.

Odlovit si můžete nejen samostatné keše, ale dokonce celé série. Příkladem žijící archivované série je MARTA. Poslední logy z května letošního roku říkají, že je celá série ve vynikající kondici.

Raritou archeocachingu je například keška Zabi cache, která měla po archivaci v roce 2010 tři logy. Pak dlouho, dlouho nic a v roce 2013, tedy po celých třech letech, byla znovu odlovena a dodnes stále žije.

 

Archeocaching se stal fenoménem i jinde ve světě. Došlo to tak daleko, že mezi statistikami na serveru project-gc.com našla své místo i statistika „Keše nalezené po archivaci“. My zde pro zajímavost uvádíme TOP 30 českých kačerů, ale vězte, že z okolních zemí se třeba v Německu blíží nejlepší nálezce tisícovce keší rovněž!

 

TOP30 českých nálezců archivovaných žijících keší

 

Mezi archeokačery jeden čas panovala obava, aby revieweři nezačali hromadně zamykat listingy archeokeší pro logování a znemožnili tím odlov. Tato obava není nijak opodstatněná.

Reviewer zamkne listing pro logování pouze v těchto případech:

 • uložení keše porušuje zákon
 • majitel pozemku si nepřeje, aby se mu na jeho pozemku courali lidé
 • owner již nekešuje a nemůže odstranit krabičku, u které nastal nějaký problém
 • owner nereaguje na výzvy reviewera, aby uvedl keš do souladu s pravidly. Keš je například po změně souřadnic v kolizi s jinou a owner to neřeší a spoléhá na to, že budou logovat alespoň archeokačeři

V případě běžné archivace se listing zamkne pouze pro úpravy, a to bez ohledu na to, jestli je provedena ownerem nebo reviewerem. Nemusíme tedy mít obavu, že by díky uzamykání logování mohla pomalu vymřít jedna docela zajímavá kapitola geocachingu.

 

Epilog
„Archeocaching je vyškrábat se pro Uhlířovu vdovu a s rozkoší se přehrabovat v plesnivém logbooku, je to i rozbahněné řepkové pole u Prudic, kde kamenná mohyla ukrývala plechovou registrační bednu s malým shnilým notýskem, archeocaching je i logování pouhou nálepkou zevnitř na víčko, protože vše uvnitř kelímku již byla jen smrdutá protoplasma, archeocaching jsou ale i spousty neúspěchů.“ (Trhac).

Scroll To Top