Domů / Tipy redakce / Suvenýr za jarní úklid
Suvenýr za jarní úklid

Suvenýr za jarní úklid

Po delší době se nám opět skýtá možnost získat suvenýr. Ten prozatím poslední bylo možné dostat v našich končinách za návštěvu megaeventu Adventní geoskořápky 2013. Celosvětové suvenýrové šílenství zavládlo loni v srpnu. Groundspeak vyhlásil měsíc geocachingu a suvenýr uděloval za každý den, ve kterém si kačer zalogoval nalezenou keš nebo účast na eventu. Tentokrát ale nebude získání suvenýru tak úplně zadarmo.

Stejně jako v loňském roce, se i letos GS rozhodl podpořit „jarní úklid“ a proto za účast na CITO eventu, který proběhne o víkendu 26. a 27. dubna věnuje suvenýr každému, kdo bude zalogovaný logem „attended“. Tedy tomu, kdo přijde na event a pomůže uklidit nebo jinak zkrášlit konkrétní zaneřáděný kus naší Země.

Loni bylo v Čechách v rámci CITO víkendu publikováno 20 eventů. Aby se skóre těchto prospěšných akcí letos ještě vylepšilo, přinášíme v následujících odstavcích návod, jak na to.

 

Co musí event splňovat, aby mohl být publikovaný jako CITO?
Oslovili jsme Tobias reviewera, aby nám pomohl přiblížit výklad pravidel pro úspěšnou publikaci CITO eventu:

  • „Cache In Trash Out eventy jsou akce, kdy se kešeři snaží pomáhat životnímu prostředí. CITO tedy není dnes již pouze jen klasické uklízení odpadků, za CITO lze považovat rovněž např. sázení stromků, odstraňování náletových dřevin, opravy hradních zdí, natírání laviček, úklid po povodních a další obecně prospěšné akce.
  • CITO, na rozdíl od eventu, může být provázáno s nekešerskou akcí, jsou tedy výjimkou z pravidel o zákazu provázanosti s nekešerskou akcí. Vzájemná podpora kešerské a nekešerské komunity je proto ze strany Groundspeaku podporována, především s ohledem na vylepšování obrazu Geocachingu. Pokud jsou však pořádána jako součást jiné, větší nekešerské akce, vždy musí mít vymezenu svou část (vlastní úsek lesa, břeh řeky apod.) pro geocaching.
  • Je možné organizovat CITO ve spolupráci s ochránci přírody, taktéž s organizacemi, které vlastní veřejnosti přístupné národní kulturní památky (pevnosti, hrady, zámky), dále pak ve spolupráci se ZOO, botanickými zahradami apod. V těchto případech je ale nutné vše předem konzultovat s reviewerem.
  • Při CITO se vždy klade důraz na obecné blaho a musí vždy sloužit obecnému blahu. Není rozhodné, jakého druhu tato pomoc ze strany kešerů bude, mělo by však jít vždy o pomoc nijak nespecifikované skupině osob. Jinak řečeno, nebude publikováno CITO, kde bude výsledek pomoci sloužit pouze jedné či několika osobám.“

Ten, kdo vyhoví výše uvedeným pravidlům, by neměl mít se schválením CITO eventu problém. Máme zájem na tom, aby kačeři byli svému okolí maximálně prospěšní a proto se budeme snažit proces schvalování podpořit, bude-li to jen trošku v našich silách. Neváhejte se proto na nás obrátit při případných problémech, aby se podařilo publikovat co možná nejvíc eventů.

 

Při přípravě akce tohoto druhu je potřeba pamatovat také na konkrétní zázemí, které mohou naplánované práce vyžadovat. Odlišné lokality i činnosti budou mít samozřejmě odlišná specifika. Jiná logistika bude u eventu, kde je předmětem setkání obrovský nepořádek, který si vyžádá přistavení vysokoobjemového kontejneru pro odvoz odpadu, než u eventu, jehož cílem bude například natření laviček v parku. Proto je důležité organizační stránku CITO domyslet do naprostých detailů, aby dobrý úmysl neskončil fiaskem. Nezbytná  může být například podpora orgánů místní samosprávy právě ve formě přistavení kontejneru či dodávky pytlů na odpad nebo ochranných pomůcek. Bohaté zkušenosti s tím má Ottik 5, který je letitým organizátorem různých eventů, jichž se účastní již tradičně sto i více kačerů. O jeho aktivitách jsme psali v článku, který si můžete přečíst zde.

Inspiraci můžete hledat na některém z loňských CITO eventů.
CITO – Okrouhlik vola MAYDAY
CITO – Sousedska vypomoc II (Libochovicky)
CITO Bazantnice 2013
CITO Hrotovice
CITO Marenka 2013
CITO Telc 2013
Kaceri na fortu 2013
CITO Cecovice
CITO Helfstyn 2013
CITO Homeland
CITO TEREZIN #8
CITO Valasske keskobrani
CITO weekend 2013 – Gorolia
GeoWest CITO Event
Jarni gruntovani na podskali-Strakonice III.
Kaceri v monterkach
Obojzivelne CITO – Amphibious CITO
CITO – Hluchov 2013
CITO Rosenberg
Sejdeme se u Aji podruhe

Organizace CITO je nepochybně náročnou záležitostí, ale přesto… Pokud bychom číslovku 20 překonali, bylo by to super. Nemyslíte?

Pro ilustraci jsme použili fotografie z veřejných logů účastníků výše uvedených eventů.
Na přání rádi doplníme autory, případně obrázky stáhneme.
Scroll To Top