Domů / Všechny články / Přeměnit sny v realitu
Přeměnit sny v realitu

Přeměnit sny v realitu

Bylo to úžasné, skvělé, neuvěřitelné. Jednoznačně největší geocachingová akce v Evropě, která obstála snad i v celosvětovém měřítku. Jak to ale všechno začalo

Mnozí jste jistě zaslechli zprávy o sérii „101 dalmatinů“ kolem Prahy, která vznikla jako edukativní série keší s úkolem vzdělávat příjemnou formou kačery v jejich „řemesle“. Tahle série byla jedním z hlavních impulzů pro vznik a uspořádání GPS MAZE EUROPE. Vzdělávání kačerů není nikdy dost a „škola hrou“ se jeví jako rozumná a efektivní metoda. Jakou jinou hru pro vzdělávání využít, než geocaching samotný? Byl to skvělý počin lidí z České asociace geocachingu (ČAGeo), který si získal mnoho příznivců. Všechny tyto keše dohromady mají ke dni publikace tohoto článku na svém kontě více než stočtyřicet tisíc logů. A nejsou to keše, které se sbírají jen tak, mnoho kačerů opravdu čte listingy a užívá si jejich velmi snadného luštění, při němž se zároveň pobaví i poučí. A o to jde v první řadě.

Jak to tedy vlastně bylo? V zimě v roce 2011 vznikla myšlenka založit Českou asociaci geocachingu. Jedním z hlavních cílů bylo nenásilnou formou vzdělávat geokomunitu. Už při svém vzniku zakládající členové ČAGeo velmi živě diskutovali, jakým způsobem to dělat. Vznikla jednoznačná shoda, jedinou možností je pozitivní a aktivní působení, nikoliv negativní a restriktivní přístup. Mnoho lidí se ptalo, zda chce ČAGeo nějaké keše zakazovat. Nechce, nemá na to právo ani ambice! Dokonce nechce v žádném případě ani ukazovat na špatné keše i přesto, že jich u nás máme nezanedbatelné procento. Nevznikla potřeba hlasovat o tom, která keš je nejhorší ale na druhé straně ani o té nejlepší. Nosnou myšlenkou bylo, že dobrý příklad je tou nejlepší cestou, jak motivovat kačery k vytváření kvalitních keší. To byla naše cesta. I proto měla série 101 dalmatinů následovníka v eventovém putování známém pod názvem „ČAGeo’s Flying Circus“.

Ti z vás, kdo znáte tvorbu a humor skupiny Monty Python, jste jistě pochopili, že zde nešlo o to nařizovat, jaké má kdo zakládat keše a jaká se mají dodržovat pravidla. Šlo o to dovést myšlenku „101“ do regionů mimo Prahu a zábavnou formou přiblížit tuto vzdělávací sérii. Vytvořit „létající stan“ byl úkol téměř nadlidský a koordinátorovi i projektovému týmu patří obrovské díky. Teď to možná vypadá jednoduše a po bitvě jsme potkali mnoho generálů, kteří věděli, jak velké stany ve Velké Bystřici na Mega Moravia měly být. Avšak nikdo z nich si neuvědomil, že na začátku nebyla žádná podpora. Nebyly stany, ty bylo nutné vypůjčit, sestavit dřevěné konstrukce, vytisknout bannery, vše zkompletovat a dovézt na místo, a hlavně získat peníze. Peníze od sponzorů, kteří uvěřili této myšlence a zejména lidem, kteří za celým podnikem stáli a neměli z celého podniku jistý žádný benefit. Bez těchto partnerů by se žádný Flying Circus ani GPS MAZE EUROPE nikdy neuskutečnili!

Kromě první štace ve Velké Bystřici u Olomouce měli možnost ČAGeo’s Flying Circus vidět kačeři a veřejnost také na Kladně, v Plzni, v Terezíně a Pardubicích. Ale velkobystřický cirkus byl něčím zlomový. Mega Moravii 2012 navštívily zástupkyně Groundspeaku, Dani a Heidi (finanční ředitelka GS). Obě dámy se podívaly i do stanu a v tu chvíli bylo jasné, že je tady velká příležitost prosadit myšlenku „101“ i za hranicemi Česka. Ještě dnes vzpomínám na diskuze „geokladeňáků“ o tom, jak se kulhal vrátil z jedné ze svých služebních cest po USA. Navštívil GPS Adventures Maze Exhibit, napsal o tom článek na GEOKLADNO.cz, a pak jsme o jeho zážitcích diskutovali v naší oblíbené hospůdce… A on řekl: „Kluci, proč nepřivézt GPS MAZE do Česka?“ Tím se začal rýsovat jasný plán.

Po úspěchu stanu v Bystřici a několika dobrých krušovických pivech jsem oslovil Groundspeak s návrhem zkombinovat myšlenku 101, Flying Circusu a GPS MAZE dohromady. Několik týdnů jsme čekali, než se dostal tento bod na program jednání GS. A sklidil úspěch, resp. úspěch sklidil Flying Cirkus. Cesta k GPS MAZE ale byla ještě hodně dlouhá. Groundspeak s námi zahájil diskuzi o tom, jakým způsobem by naše výstava mohla být začleněna do jejich konceptu. Neměli jasný plán, naštěstí my jsme ho měli. Probíhala nekonečná velmi dlouhá jednání o tom, jak naši myšlenku podpořit. Naštěstí Bryan Roth (viceprezident a spoluzakladatel GS) nás podpořil tak, že celá věc dopadla víc než na výbornou. Požádal nás mimo jiné o návrh zásad pořádání GPS MAZE mimo USA a Kanadu. My jsme okamžitě nastavili podmínky a vytvořili dokument, který jsme poslali do Seattlu. Vedení GS ho schválilo v plném rozsahu. Není to ještě úplně známo, ale pokud bude kdokoliv pořádat „nový“ GPS MAZE ve světě, měl by se řídit podmínkami, které připravila asociace ČAGeo.

9. duben 2013 – Bryan Roth  vyslovil souhlas s konáním prvního GPS MAZE mimo území USA a Kanady, a toto právo získala ČAGeo. Byl to pro nás všechny přelomový okamžik! Od této chvíle se začalo spěchat, prvotní euforie z toho, že jsme předběhli všechny vážné zájemce z celé Evropy, brzy opadly. Začali jsme spřádat plány, jak přerodit Flying Circus na první evropský GPS MAZE. Začali jsme vymýšlet nové bannery apod. Jenže jak toto celé financovat? To přece nebude legrace? A také nebyla! První myšlenka byla platit vstupné, sice zanedbatelné, avšak alespoň symbolické. Spolu s vedením ČAGeo nás Bryan podpořil v myšlence požádat sponzory a tento celý podnik zrealizovat bez vstupného a umožnit tak návštěvu co největšímu počtu kačerů. Naštěstí se nám podařilo ve velmi krátké době získat partnery pro podporu naší myšlenky, a těm patří obrovský dík. Přes to, že si nikdo z nás nenárokoval žádný plat ani náhradu ohromných osobních výdajů, realizace nebyla levná. Museli jsme zaplatit stan, konstrukci, bannery, energie, vybavení, dopravu a mnoho dalších položek. Bez partnerů by nebylo možné uskutečnit akci v takovém rozsahu a zcela jistě bychom se nevyhnuli vstupnému.

 

Publikace prvního GPS MAZE EUROPE na konci června 2013 byla pro nás všechny velkým okamžikem v našem geoživotě (překonáme to?), ale také obrovským stresovým okamžikem. Od této chvíle jsme byli zavázáni vám všem i našim evropským kolegům. Museli jsme zajistit „výrobu“ GPS MAZE EUROPE, zajistit součinnost s GS i našimi partnery. Toto vše zabralo celé léto a někteří kolegové prací na eventu strávili celou letní „dovolenou“. Dodnes se usmíváme nad tím, jak jsme slýchávali „zaručené informace“ o tom, jak MAZE přijede do Prahy z USA v kamionech v GS barvách. Nepřijel:). GPS MAZE EUROPE přijel z Horoměřic – ze sídla ČAGeo. Konec léta se blížil a start tohoto geosvátku byl za dveřmi. Na watchlistu přibývaly WA logy z celé Evropy i světa, zejména z Česka a Německa. Čím více WA logů, tím více nervozity z příprav, ale i radosti.

Den D nastal a my jsme na pražském letišti přivítali hosty nejvzácnější – Bryana a Avroaira – tyto zážitky jste společně s námi sdíleli na tomto webu, uvítání bylo velkolepé. V dalších 4 dnech jsme zažili v Praze neuvěřitelné okamžiky s Jeremym, Bryanem i Annie z GS, které jsme provedli po Praze, ukázali jim úžasná místa, odlovili s nimi pár keší. Setkávali jsme se a povídali si s kačery z celého světa, popili hodně výborných českých piv, získali a předali množství osobních trackovatelných předmětů a hlavně navštívili první GPS MAZE EUROPE i GEOCOINFEST EUROPE 2013… A neuvěřitelně jsme se bavili. Bylo to víc než únavné, avšak všichni jsme byli opojeni úspěchem celoevropského svátku kačerů. Které bylo zázračně podpořeno ideálním počasím.

Přestřižení pásky historicky prvního MAZE v Evropě

Přestřižení pásky historicky prvního MAZE v Evropě

V průběhu akce proběhlo i několik důležitých setkání. S vedením GS se setkali zástupci společnosti Garmin, agentury CzechTourism, Magnus, tvůrce projektu Project-GC.com a setkalo se v Praze na třicet evropských reviewers. A ČAGeo předala na neméně zdařilé akci „GEOCOINFEST EUROPE 2013 – Prague“ vedení GS ikonu GPS MAZE EUROPE, která bude v sídle GS v Seattlu připomínat náš úspěch.

Všechno souvisí se vším a nic není tak jednoduché, jak by se teď, s odstupem času mohlo zdát. Aby se mohla naplnit idea mnoha lidí, muselo být uděláno mnoho práce, nesměla chybět dobrá rozhodnutí a nepochybně svou roli sehrálo i štěstí a částečně i drobné náhody. Hlavně se však muselo dát dohromady hodně šikovných lidí s velmi silnou motivací přeměnit sny v realitu, přinést je do života a plány zrealizovat.

Během eventu vzniklo mnoho společných myšlenek, jež budou ovlivňovat svět geocachingu v příštích letech. Evropští kačeři měli v Praze možnost pobavit se s velmi vstřícnými zástupci Groundspeaku a všichni odjížděli víc než spokojeni. Stejně tak vnímali tuto akci i naši partneři a pevně věříme, že i návštěvníci. Díky nám našli opět společnou řeč GS a GARMIN. Vznikla nová přátelství. Co víc si můžeme přát? My jsme si splnili svůj sen a doufáme, že jsme tím udělali radost vám. A jsme přesvědčeni, že jsme se ještě nevyčerpali a že máme v zásobě další zajímavé geonápady:).

Scroll To Top