Domů / Reviewers / Oznámení reviewerů: Nová pravidla pro schvalování keší
Oznámení reviewerů: Nová pravidla pro schvalování keší

Oznámení reviewerů: Nová pravidla pro schvalování keší

V nedávné době jsme byli obeznámeni s tím, že se sešli čeští revieweři a že pro nás připravují nová pravidla pro schvalování námi zakládaných keší.

Drazí přátelé,
skalní doba, kdy geocaching byl zábavou pro pár desítek nebo snad stovek vyvolených, je dávno pryč a této hře se v Česku věnuje několik desítek tisíc lidí. Nároky a tlak na pravidla a reviewery se neustále stupňuje. Mnohdy opravdu odůvodněné stížnosti, připomínky a návrhy na zkvalitnění naší společné hry nás vedly k uspořádání celorepublikového setkání všech reviewerů, které proběhlo v uplynulém víkendu. Toho si jistě mnozí z vás všimli.

Oslovili jsme některé organizace, jednotlivce i skupiny a požádali je o témata, která je tlačí, vadí jim a poprosili jsme je o případná řešení. A nejednalo se jen o kačery, ale i ostatní instituce, ochranáře atd. Témata jsme pojmenovali, utřídili a celý víkend se jim věnovali. Tomu předcházela celá kanonáda emailů mezi reviewery, kdy jsme témata ladili, diskutovali o nich a snažili se nalézt rozumná řešení.

Hlavní výstup z našeho jednání je ten, že čeští reviewers vytvoří komentovaná pravidla, která budou nejasné oddíly pravidel vysvětlovat a budou aplikovatelná na Českou republiku. Od toho si slibujeme jednotnost schvalování, po kterém mnozí z vás dlouhodobě volají.
Než tato komentovaná pravidla vytvoříme a publikujeme, budeme již podle nich schvalovat, abychom vychytali případné problémy a již hotový produkt neměnili. Dáme zde příklad. Nově se budou moci pořádat eventy, které se věnují odběrům krve. Ale po dodržení určitých pravidel. A zde právě ve spolupráci s ownerem vytváříme referenční event, ve kterém jasně definujeme, za jakých podmínek budou tyto eventy publikovány.

Další takovou kapitolou je uvolnění publikací v knihovnách, turisticky zajímavých cílech a jiných lokalitách. Ale zase jen za určitých a jasně daných podmínek. Na každý případ se pokusíme vytvořit referenční listingy.
Některé z vás tedy oslovíme a společně budeme pilovat listingy, eventy, cito-eventy, cache. Tímto vás prosíme o trpělivost, protože některé publikace se prodlouží někdy řádově i o jeden týden.

Nechceme vám přikazovat a nařizovat, jak dělat cache. To, co jsme výše zmínili, jsou případy, které jsou dnes pravidly zakázány a nepublikovány, což je v některých případech velká škoda. Geocaching je především zábava a komentovaná pravidla mají za úkol předejít nepříjemnostem a zklamáním, která přichází po neschválení cache, eventů atd. pro nepřesné pochopení a výklad pravidel.

Vše má ale rub a líc. Některé, dnes běžné věci, budeme podrobovat přísnějšímu prověřování a budou daleko hůře schválitelné. Ale opět se pokusíme jasně definovat dané oblasti. Namátkou stromovky, flashmoby, řetězení eventů atd.
I zde vás prosíme o trpělivost.

Další podstatnou novinkou je, že s firmou Groundspeak spolupracujeme na vytvoření národních pravidel v českém jazyce.

Věříme, že tento počin povede ke zkvalitnění naší hry, odstranění nedorozumění a uklidnění situace na geocacherském poli.

Přejeme vám mnoho krásných zážitků v naší společné hře.

Team reviewerů České republiky

PS: Za sebe mohu dodat, že od této chvíle nastupuje takřka nulová tolerance kolizí, obávám se, že v některých případech jsem byl příliš tolerantní a začíná se to vracet. Proto tedy pochopte, že v momentě, kdy bude jasně dáno, že kolize prostě neprojde, budeme všichni v klidu a větší pohodě a nebudeme se hádat, proč jemu ještě 150 m jo a mně 151 ne… Díky za pochopení. Adam

No a výsledek z tohoto setkání si můžete přečíst ve formě komentovaných pravidel na serveru českých revs. Dříve založených keší se tato pravidla naštěstí netýkají, takže si různých kanálovek, mostovek, jeskyňovek a jinak vychytaných keší do doby jejich archivace ještě dostatečně užijeme.

Scroll To Top